1. Kullanım Koşulları

Tebrikler!

Tebrikler! Üstün yenilik ve tasarımlara sahip bir Ticaret platformunu, içinde bulunduran MilyonAda size Mobil üzerinden kişisel ya da kurumsal sosyal ticaret sayfanızı (Wep, App, Sosyal Ticaret Platformu) oluşturmanıza olanak sağlar. Bir MilyonAda, kullanıcısı olarak, dünyayı daha güzel daha mutlu bir hale getirmek için uğraşan, bir amaca bağlı, aynı fikirdeki insanların bir araya geldiği topluluk platformunun parçasısınız. Bilişim sektöründe www.milyonada.com alan adlı internet sitesini ya/yada mobil uygulamasını kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.milyonada.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır). Bu içerik ve platformları kullananlar ve/veya “Üye” olarak anılacak ve işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”n da belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1.İşbu “Portal”ın sahibi “Maslak Mahallesi AOS 55. SK.42 Maslak B Blok No:4 İç Kapı No:542 Sarıyer/İSTANBUL” adresinde mukim Ma Group Bilişim İletişim Hizmetleri Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi. (bundan böyle kısaca " MilyonAda ve/veya PORTAL " olarak anılacaktır)’dır. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “MilyonAda” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. " MilyonAda " işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.milyonada.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve " MilyonAda " tarafından işbu “Kullanım Koşulları”n da yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.milyonada.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. Tanımlar

“Portal”: www.milyonada.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “MilyonAda”nın “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamasıdır.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik ve diğer bilgilerinin “MilyonAda” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “MilyonAda” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “MilyonAda” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin, Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi. Sonra dan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"MilyonAda Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "MilyonAda "ya talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel Bilgisayar ve Mobil internet sayfaları bütünüdür.

“MilyonAda Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “MilyonAda” tarafından sunulan uygulamalardır. "MilyonAda", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerin de dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri kapsar.

"MilyonAda Arayüzü" : MilyonAda ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " MilyonAda Veritabanı"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “MilyonAda”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar ve mobil uygulama programına komut veren internet sayfaları.

“MilyonAda Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “MilyonAda”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. MilyonAda Hizmetleri

3.1. " MilyonAda ", "Üye"ler tarafından " Uygulamamızı kullanabilirsiniz ve İnternet Sitemizi veya “MilyonAda” Oto, showroom’larını ziyaret edebilirsiniz. “MilyonAda” Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler, içeriğinize bakan paylaşıma sizin rızanız ile açık olan kısımları görmek paylaşımlarınızdan diğer etkileşimde bulunduğunuz, 3’üncü kişilerin bilgi alması ve size yazı yada ses iletmesi yahut sizi araması suretiyle " MilyonAda Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini ve etkileşimde bulunabilmelerini temin etmektedir.

3.2. " MilyonAda ", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" Paylaşım amaçlı sayfalarında, MilyonAda, veya hizmet sağlayıcılarımız olan başka kişilerle ilgili herhangi bir kişisel bilgi sunarsanız, bu bilgileri paylaşmaya ve bizim söz konusu bilgileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmamıza izin vermeye yetkili olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. İlan ve bilgilerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilan ve sayfaların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme gösterim ve kişinin iznine bağlı iletişim hakkı hizmetleri vermektedir.

3.3. " MilyonAda ", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, Konum ve/veya sizin tarafınızdan eklenen hakkınızdaki bilgileri, resim ya da içerikleri kaydetmek ve yayınlamak ve size yakın veya uzak mesafede olan yada bilgi almak isteyen her birey ve/veya işletme unvan sahibi paylaşımları ve yayınladığınız içerikleri görebilir ve istediğiniz kategori seçimlerini kullanarak, kullanıcıların sunduğu ürün, şirket ve kişilerinde dahil olmak üzere, size göstermek amacıyla, eklenmiş (Yazı, İçerik,Resim,Konum,İletişim bilgileri,Video yada Dosya) eklentileri, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunar.

3.4. " MilyonAda "Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına yapılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin, anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan, MilyonAda tarafından bilgilerin anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Fakat Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, KVKK kapsamındaki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde MilyonAda’nın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. " MilyonAda ", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " MilyonAda ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. MilyonAda Portalı Kullanım Koşul ve Yükümlülükleri

4.1. “MilyonAda”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “MilyonAda Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, “MilyonAda”, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimi ve kullanımı da dahil bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " MilyonAda’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından kendi rızaları ila " MilyonAda Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. " MilyonAda ", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “MilyonAda”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “MilyonAda”nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, logo, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " MilyonAda "nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve bir kez daha taahhüt edip beyan etmektedir.

4.5. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “MilyonAda”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” bir kez daha kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.6. " MilyonAda ", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. " MilyonAda " aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ” MilyonAda” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında MilyonAda’nın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

4.7. MilyonAda, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının MilyonAda’ya yönlendirilmesi esnasında, Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " MilyonAda "nın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " MilyonAda’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklı ve mahfuzdur.

4.9. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " MilyonAda "nın amacına uygun olarak kullanmakla, bilgi almak, ve/veya kullanıcının diğer kullanıcılar için, izne bağlı olarak iletişime geçip, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. Sayfa oluşturan Üye tarafından girilmiş bulunan yazı ve görsel, işitsel, iletişim bilgileri sayfa hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.10. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıkların yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “MilyonAda”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. Gizlilik Politikası (Aydınlatma Metni)

MilyonAda Tarafından İşlenebilecek Ticari ve/veya Kişisel Verileriniz

Bu metinde yer alan bilgiler, kişi ve İşletmelerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte MilyonAda tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı (rumuz), GSM operatörü ve hesabı güvenli tutmak için kullanılan şifreler.

Kullanım Bilgileri: Cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan teknik veriler, gönderilmiş ve/veya yazılmış tarafımızdan kendi içerik oluşturduğunuz kişisel ve/veya işletme sayfanızda kendi yayınladığınız ve portal olarak bizden yayınlanmasını istediğiniz iletilerin türü (yazılı mesaj, video, resim, çıkartma, emoji), aktif kullanılan zamanlar, kullanılan hizmetlerin türü, Uygulama arayüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulamaya en son giriş yapılan tarih, Uygulamanın kullanımı sırasında meydana gelen hatalar ve hataya ilişkin bilgiler, iletişim türü (MilyonAda Çağrıları, anlık mesajlar), iletişimin süresi, tarihi ve tarafları, iletişim kurulan kişiler ile ilgili veriler.

Kişiselleştirme Bilgileri: Rumuz, Profil Fotoğrafı, Durum Bilgisi, Engellenen Kişi ve/veya İşletmeler.

Konum Bilgileri: Kullanıcıların konum ile ilgili fonksiyonları kullanmaları halinde cihazlarının ayarlarına bağlı olarak (yaklaşık) konumlarına ilişkin veriler.

Cihaz Bilgileri: Cihaz modeli, cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon dili, kullanıcıların hangi operatörü kullandığına ilişkin bilgiler, ülke bilgilerine ilişkin veriler.

Yedekleme Bilgileri: Kullanıcıların talep etmesi durumunda yedeklenen iletişim verileri

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yöntemi, Amacı ve Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülen haller: İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişi ve İşletme verileri MilyonAda’nın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Konum Bilgisi, Resim Bilgileri.

İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

MilyonAda kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Yedekleme Bilgileri, Resim Bilgileri.

İşleme amaçları: Uygulamaya kayıt olma, iletişimin sağlanması, şikâyet yönetimi, hata ve arızaların bildirilmesi, giderilmesi ve taleplerin karşılanması amaçlarıyla, yetkisiz ve hileli kullanımın tespit edilmesi, hizmetin ifası ve geliştirilmesi, Uygulama ve Uygulama ile bağlantılı hizmetlerin optimize edilmesi ve kullanıcıya ait cihazın Uygulama ve Uygulamaya ilişkin ayarlar ile uygun şekilde çalışmasının sağlanması bu kapsama girmektedir.

MilyonAda’nın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler MilyonAda’nın tabi olduğu hukuki düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Paylaşım İçerikleri, Cihaz Bilgileri.

İşleme amaçları: Yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanması, Kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla MilyonAda’nın tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

Uygulamanın kullanılması esnasında MilyonAda ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri

İşleme amaçları: Profil fotoğrafı, Post paylaşımları, rumuz ve/veya isim soyisim, durum bilgisi, yazı ve içerik verilerinizin isteğinize bağlı olarak diğer kullanıcılar tarafından görülmesi imkânı sunulması.

Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya MilyonAda tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, MilyonAda ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.

MilyonAda’nın meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

MilyonAda, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde MilyonAda meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Konum Bilgisi.

İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi.

Açık rıza vermeniz halinde, Cihazınızın bazı ayarlarını etkinleştirmeniz halinde (konum bilgisi, kamera ve fotoğraflara erişim) kişisel verileriniz açık rızanıza dayanarak işlenmektedir. Örneğin, platformdaki başka kullanıcılar ile işletme konumunuzu paylaşmak isterseniz, açık rıza vermeniz halinde cihazınızdan konum bilgileri işlenecektir.

Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor?

MilyonAda sunucuları Türkiye’de bulunmakta olup, kullanıma ilişkin tüm veriler Türkiye’de saklanmaktadır.

Yurtdışında bulunan operatörlerin iş birliği kapsamında, kendi ülkelerinde MilyonAda kullanımları doğrultusunda bu ülke kullanıcıları ile ilişkili veriler ilgili operatöre aktarılabilir ve o operatör sunucularında saklanabilir.

Kişisel Veriler Kime ve Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?

MilyonAda, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir. Bu başlık altında yer alan bilgiler kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları, hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Yasal yükümlülükler doğrultusunda yetkili kurum ve kuruluşlar: MilyonAda, yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen bir talep olsa dahi, Uygulama üzerinden kurulan iletişiminizin içeriğiyle ilgili herhangi bir veriyi paylaşmaz. MilyonAda yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle kullanıcı verilerini paylaşabilir. MilyonAda kişisel verileri paylaşmadan önce talep eden tarafların yetkili olup olmadığını inceler.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla " MilyonAda Veritabanı", " MilyonAda Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte " MilyonAda "nın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) " MilyonAda "ya ait ve/veya " MilyonAda " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, " MilyonAda " hizmetlerini, " MilyonAda " bilgilerini ve " MilyonAda "nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " MilyonAda "nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde " MilyonAda " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " MilyonAda "nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde " MilyonAda " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " MilyonAda "; " MilyonAda " hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını MilyonAda, saklı tutmaktadır.

7. Kullanım Koşullarında Değişiklikler

" MilyonAda ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " MilyonAda’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " MilyonAda’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, Hukuksal, yasal belli yada belirsiz durdurma ve blokajlar ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Yürürlük ve Kabul

İşbu "Kullanım Koşulları" " MilyonAda " tarafından “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.