Yasaklı Ürünler Listesi

MilyonAda'da ilan ve reklamı yapılamayacak olan Yasaklı Ürünler Listesi:

Sağlık Beyanlı Cihazlar ve Ürünler

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren ve/veya ima eden ifadeler, paylaşımlar, yazılar, görseli yada görsel beyan” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerindeki, mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satış ve reklamı yasaktır.

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Tabiat Varlıkları

Alt kısımda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca MilyonAda’ tarafından yönetilen uygulama içinde, devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı satış, reklam ve tanıtımı yasaktır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu

Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler

Tüfek ve tabanca fişekleri, Av ve taş barutları, havai fişek, şenlik fişekleri, maytapların dolu veya boş av fişekleri, av kurşunları gibi patlayıcı malzemeler ile av malzemelerinin satış ve reklamı yasaktır. havai fişek, oyun, eğlence kapsamında satılan ürünlerden tanıtılmak istenilenlerin ise miktarının gramajının yazılması gerekmektedir.

Yasa gereği, Başlıca düzenleme aşağıdaki gibidir.

87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük

Tütün Mamülleri Ve Alkollü İçecekler

Tütün ve Alkol mamullerinin MilyonAda üzerinden satış ve tanıtımına, ve bu ürünlerin, markalarının alenen gösterilmesine izin verilmemektedir.

Yasa gereği, Bahsi geçen yasağa dayanak teşkil eden mevzuatın başlıcaları aşağıdaki gibidir.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bandrolsüz Ürünler

Telif hakları gereğince korunan görüntülü, sesli, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satış, tanıtım ve reklamına izin verilmez.

Yasa gereği, Bahsi geçen korumaya ilişkin düzenlemelerin başlıcaları aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler

Müstehcenlik sınırını aşan veya pornografik dergi ,CD / DVD, gibi yayınlar ile erotik oyuncakların satış, tanıtım ve reklamlarına izin verilmemektedir.

Yasa gereği, İlgili yasağa ilişkin mevzuat aşağıdaki gibidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Belge

Yetkili kurumlarca verilmiş diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin MilyonAda üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.

Replika Ürünler

Aşağıda bahsi geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka ibarelerine, tasarım ve logoları, hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika ürün satış ve tanıtımı yasaktır.

Yasa gereği, Bahsi geçen düzenleme aşağıdaki gibidir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Fon & Hisse Senedi

Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

Trafik Aygıtları ve Plaka

Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satış ve reklamı ve APP plaka satış ve tanıtımı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.

Organ

İnsan organlarının satış, reklam ve tanıtımı yasaktır.

Yasa gereği, Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

Evcil Hayvan Ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

MilyonAda üzerinde ücretli evcil hayvan satış, reklam ve tanıtımı ve yetiştiriciliği ve üretimi kanunlarca yasaklanmış/sınırlandırılmış hayvanların satış, reklam ve tanıtımı yasaktır.

Yasa gereği, Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

Av Ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri

Bahçede ve tarlada, zirai ilaçlamalarda kullanılan atomizer ve pülverizatör, vb. ürünlerin ve zirai ilaçların satış, reklam ve tanıtımına izin verilmez. Sadece el tipi olan bahçe için kullanılan ilaçlama makinelerine izin verilmektedir.

Yasa gereği, İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri

Sonucu ileriki tarihte belli olacak oyunların (Piyango, loto vb.) biletlerinin satış, reklam ve tanıtımı ve talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerinin satış reklam ve tanıtımına izin verilmemektedir.

Yasa gereği, Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Kişilik Hakları

Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel fotoğraf, haber, görüntü gibi içerik ve eşyaların, MilyonAda üzerinden satış, reklam ve tanıtımı yasak olup MilyonAda üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.

Etkinlik Biletleri

Her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin, usulsüz bilet satışının engellenmesi adına, MilyonAda üzerinden satış, reklam ve tanıtımı yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satış, reklam ve tanıtımı bazı kurallar çerçevesinde izin verilmekte olup bu bağlamda dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

• Bilet fiyatının ilan görsellerinde net bir şekilde görülmesi gerekmektedir.

• Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.

• Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satış, reklam ve tanıtımı yapılamamaktadır. Aksi halde bu satış, reklam ve tanıtım Şirketimiz tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilebilir, ilgili üyenin ilanı yayımdan kaldırılabilir ve üyeliği durdurabilir.

Yasa gereği, Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Telsiz Ürünleri

Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ aykırı şekilde satış, reklam ve tanıtımı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satış, reklam ve tanıtımı MilyonAda üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur.

Yasa gereği, yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Kredi Kartı İle Taksitli işlemler

Kozmetik ve Gıda ürünlerinin, ofis malzemelerinin satışında ilgili kanun gereğince kredi kartına taksitli satış, reklam ve tanıtımı yapılamaz ve taksit satış beyanında bulunarak ilan verilemez.

Yasa gereği yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

İkinci El İç Çamaşırı Sergilenmesi ve Pazarlanması

MilyonAda üzerinden kullanılmış iç giyim ürünlerinin satış, reklam ve tanıtımı izin verilmemektedir.

Ortak Arama

MilyonAda üzerinden herhangi bir işletme ya da firmaya hissedar, ortak vb. aranmasına ilişkin ilan ve reklam verilememektedir.

Siyasi İçerikli Ürünler

Tüm siyasi içerik barındıran görsele sahip ürün ve siyasi içerikli ürünler ile (Kupa, Yüzük, Bayrak, Portre, Resim, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının ve reklamlarının verilmesi yasaktır.

İlaç

Her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satış, reklam ve tanıtımı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satış, reklam ve tanıtımı da yasaktır.

Yasa gereği, yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Promosyon Ürünler

Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen promosyon ve hediye ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satış, reklam ve tanıtımına izin verilmez.

Askeri Malzemeler & Resmi Kıyafet

Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, MilyonAda üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satış, reklam ve tanıtımına izin verilmemektedir.

Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları

Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin MilyonAda üzerinde satış, reklam ve tanıtımı yasaktır.

GÜBİS Platformunda Satışı Yasaklanan ve Toplatılma Kararı Alınmış Ürünler

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Güvensiz Ürün Bilgi sistemi (GÜBİS) platformunda satışı yasaklanmış veya toplatılma kararı alınmış ürünlerin satış, reklam ve tanıtımına izin verilmemektedir.

Diğer Yasaklı Ürünler

1. Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
2. Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
3. Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satış, reklam ve tanıtımları
4. Sanal para satış, reklam ve tanıtımları
5. Forex İşlemleri
6. İşitme Cihazları
7. Yasaklı yayınlar
8. Dinleme cihazları, böcekler
9. Her türlü uyuşturucu maddeleri
10. Enerji İçecekleri
11. Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
12. Göktaşı satış, reklam ve tanıtımı
13. Elektronik sigara, elektronik nargileler
14. Maymuncuk ve kilit açıcılar
15. Çalıntı ürünler
16. Numaralı gözlük, lens satış, reklam ve tanıtımı
17. Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
18. Emniyet Kemeri Adaptörü
19. Mezar yeri satış, reklam ve tanıtımları
20. Tedavüldeki paraların satış, reklam ve tanıtımları
21. Devri ve Satışı sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler. (Oyun hesapları, Markalara ait özel içecek dolapları vb.)
22. Olduklarından farklı görünen çakmaklar (şekil olarak, çizgi film karakterleri, tabancalar, oyuncaklar, bombalar, telefonlar, saatler, müzik aletleri, araçlar, insan vücudu ya da organları, hayvanlar, yiyecek ya da içeceklere benzeyen veya müzik notaları, parlayan ışıklar, hareketli nesneler ya da eğlendirici diğer özellikleri olan çakmaklar)